תאריך עדכון אחרון: אוג' 28, 2013

?

חוק הרבנות הראשית לישראל הוראת שעה הארכת תקופת כהונה של מועצת הרבנות הראשית

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/796

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+