תאריך עדכון אחרון: דצמ' 4, 2013

?

חוק חוק סדר הדין הפלילי תיקון מס` 70 הטלת התחייבות להימנע מעבירה לאחר ביטול הרשעה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/822

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+