תאריך עדכון אחרון: יאנ' 20, 2014

?

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) תיקון - נכס המשמש למגורי נכה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1849

יוזמי החוק

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יאנ' 20, 2014

  • יולי 27, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+