תאריך עדכון אחרון: יאנ' 29, 2014

?

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) תיקון מס' 3 זקיפת ימי מחלה ללא תלות בגיל ההורה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/521

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+