תאריך עדכון אחרון: יולי 22, 2013

?

חוק־יסוד: הממשלה )תיקון( )הגברת המשילות( חוק חדש

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/512

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+