תאריך עדכון אחרון: יולי 30, 2013

?

חוק לתיקון פקודת המסים (גבייה) מס' 9 צירוף שובר לדרישת תשלום

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/514

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+