תאריך עדכון אחרון: יולי 13, 2016

?

חוק לתיקון פקודת התעבורה מרכז שירות ארצי לעניין כרטיס רב-קו

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/742

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:עברה קריאה טרומית

יזום הצעת החוק

  • יולי 31, 2013

  • מאי 18, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+