תאריך עדכון אחרון: מרץ 3, 2014

?

חוק המכר (דירות) תיקון מס' 6 רכיב ההוצאות המשפטיות במכירת דירה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/508

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+