תאריך עדכון אחרון: יולי 17, 2013

?

חוק להגנה על עדים תיקון מס` 4 התקשרות בהסכמים בין–לאומיים

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/761

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+