תאריך עדכון אחרון: יולי 8, 2013

?

חוק למניעת מפגעים תיקון מס` 8 סמכות כניסה למקום ועריכת חיפוש לצורך הפסקת רעש

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/765

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+