תאריך עדכון אחרון: יוני 3, 2013

?

חוק שירות המדינה (גמלאות) תיקון - אי תחולה על זכאי לקצבת פרישה שמשתכר מקופת הציבור כעובד הוראה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1319

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יוני 3, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+