תאריך עדכון אחרון: יוני 5, 2013

?

חוק יסודות התקציב תיקון מס' 43 הוראת שעה יושב ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/502

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+