תאריך עדכון אחרון: מאי 27, 2013

?

חוק התכנון והבנייה (תיקון - חיבור לחשמל ביישובים הערביים) הוראת שעה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1270

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 27, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+