תאריך עדכון אחרון: מאי 27, 2013

?

חוק מס ערך מוסף תיקון - פטור ממס ממכירת תרופות מאריכות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1853

יוזמי החוק

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 27, 2013

  • יולי 27, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+