תאריך עדכון אחרון: אפריל 30, 2013

?

חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על–תנאי ממאסר הוראת שעה)(תיקון מס` 3

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/751

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+