תאריך עדכון אחרון: אפריל 29, 2013

?

חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) הוראת שעה תיקון מס` 3)(הארכת תוקף

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/754

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+