תאריך עדכון אחרון: מרץ 18, 2013

?

חוק התכנון והבנייה תיקון - ביזור סמכויות, פטור מהיתר והוראות שונות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/860

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 18, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+