תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק התכנון והבנייה תיקון - תכנית מקומית שעניינה הקמת מפעל העוסק בחומר מסוכן

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1966

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 13, 2013

  • יולי 29, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+