תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק יסוד: משק המדינה תיקון - אישור חקיקה הצריכה תקציב על פי גודל האופוזיציה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/162

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

 • מאי 21, 2012

 • מאי 21, 2012

 • מאי 21, 2012

 • מאי 21, 2012

 • מאי 21, 2012

 • מאי 21, 2012

 • מאי 21, 2012

 • מאי 21, 2012

 • מאי 21, 2012

 • מאי 21, 2012

 • מאי 21, 2012

 • מאי 21, 2012

 • מאי 21, 2012

 • מרץ 13, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+