תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) תיקון - סמכויות רשות מקומית החברה באיגוד ערים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/565

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 13, 2013

  • מאי 11, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+