תאריך עדכון אחרון: אוג' 6, 2012

?

חוק לצמצום הגירעון ולהתמודדות עם השפעות המשבר בכלכלה העולמית תיקוני חקיקה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/723

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+