תאריך עדכון אחרון: מרץ 18, 2014

?

חוק לתיקון פקודת התעבורה מס' 109

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/724

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+