תאריך עדכון אחרון: יוני 3, 2013

?

חוק למניעת הסתננות עבירות ושיפוט איסור הוצאה מישראל של כספי מסתנן - הוראת שעה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/718

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+