תאריך עדכון אחרון: יולי 30, 2014

?

חוק המכר (דירות) תיקון - שיעור ריבית פיגורים

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/579

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • יולי 23, 2012

  • מרץ 13, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+