תאריך עדכון אחרון: דצמ' 30, 2013

?

חוק לתיקון פקודת המסים (גביה) חוק לתיקון פקודת המסים (גבייה) (הוראת שעה)

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1263

יוזמי החוק

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • יוני 11, 2012

  • מאי 20, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+