תאריך עדכון אחרון: יולי 25, 2012

?

חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות תיקון מס' 3 הארכת המועד להגשת בקשות לפי הוראות המעבר

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/481

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • מאי 21, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+