תאריך עדכון אחרון: אפריל 30, 2012

?

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה השוואת תנאים בין שכיר לעצמאי במשיכת הפרשות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/4267

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 30, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+