תאריך עדכון אחרון: מרץ 21, 2012

?

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תיקון - קביעת אמות מידה שיויוניות למתן תגמולים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/4217

יוזמי החוק

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 21, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+