תאריך עדכון אחרון: יולי 10, 2013

?

חוק מס ערך מוסף תיקון - מס ערך מוסף בשיעורים שונים על מוצרי יסוד

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/78

יוזמי החוק

?

שלב:נפלה בקריאה טרומית

יזום הצעת החוק

  • דצמ' 12, 2011

  • מרץ 13, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+