תאריך עדכון אחרון: מרץ 2, 2011

?

חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם התשע"א1102 חוק חדש

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/373

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+