תאריך עדכון אחרון: מרץ 8, 2010

?

חוק מוזיאון הכנסת פרק א': מטרה ופרשנות מטרתו של חוק זה לשחזר ולשמר את הבניין שבו שכנה הכנסת לראשונה בירושלים בהיותו בעל חשיבות לאומית והיסטורית בתולדות העם והמדינה ולהקים בו למען הציבור מוזיאון לתולדות הכנסת ולפועלה שימלא גם תפקידים אחרים לפי חוק זה. בחוק זה "הוועדה למוזיאון הכנסת" ועדה שחבריה הם שלושה חברים של ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת שאחד מהם יעמוד בראשה שלושה חברים של ועדת הכנסת ושלושה חברים של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת; "חוק יסודות התקציב" חוק יסודות התקציב התשמ"ה5891; חוק חדש

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/312

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+