תאריך עדכון אחרון: יולי 6, 2010

?

חוק מס' פ/18/7491; הועברה לוועדה ביום י"ז באדר התש"ע 3 במרס 0102

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/336

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+