תאריך עדכון אחרון: מרץ 18, 2013

?

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) תיקון - איסור גביית עמלה בעד ניהול חשבון להשקעה בניירות ערך

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2692

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אוג' 1, 2011

  • מרץ 18, 2013

  • פבר' 29, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+