תאריך עדכון אחרון: יוני 18, 2012

?

חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) פטור למרכזי יום לאנשים עם מוגבלות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3431

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • יולי 25, 2011

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+