תאריך עדכון אחרון: יולי 11, 2011

?

חוק לתיקון פקודת העיריות קביעת שם עברי לשכונות ירושלים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3376

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 11, 2011

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+