תאריך עדכון אחרון: מאי 30, 2011

?

חוק ביטוח בריאות ממלכתי תיקון - שירותי בריאות לתלמיד

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/292

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 30, 2011

  • מאי 4, 2015

  • מאי 4, 2015

  • מאי 4, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+