תאריך עדכון אחרון: אוק' 20, 2009

?

חוק מס הכנסה תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי בשנת המס 2009 הוראת שעה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/434

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+