תאריך עדכון אחרון: יולי 27, 2009

?

חוק זכויות התלמיד תיקון מס' 2

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/441

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+