תאריך עדכון אחרון: נוב' 23, 2009

?

חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו תיקון מס' 32 הארכה בתנאים של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי והסדר חובות

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/462

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+