תאריך עדכון אחרון: פבר' 23, 2010

?

חוק שירות ביטחון תיקון מס' 19 והוראת שעה פטור מטעמי הכרה דתית

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/472

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+