תאריך עדכון אחרון: מרץ 8, 2010

?

חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) שירות במשטרה ושירות מוכר תיקון מס' 11

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/495

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+