תאריך עדכון אחרון: יוני 28, 2010

?

חוק ליישום ההסכם בין מדינת ישראל לבין הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי בדבר זכויות יתר חסינויות והקלות המוענקות לארגון התש"ע-2010 חוק חדש

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/519

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+