תאריך עדכון אחרון: אוג' 1, 2011

?

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות התש"ע-2010 חוק חדש

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/523

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+