תאריך עדכון אחרון: מאי 23, 2016

?

חוק הקמת קרן לחלוקת הכנסות המדינה ממס הבלו חוק חדש

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2986

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 7, 2011

  • מרץ 13, 2013

  • מאי 4, 2015

  • מאי 23, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+