תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) תיקון - מידע בדבר עומס תנועה ופטור מתשלום אגרה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/120

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • פבר' 28, 2011

  • יוני 25, 2012

  • מרץ 13, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+