תאריך עדכון אחרון: יולי 6, 2011

?

חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) תיקון - שימוש בנכסים למטרות סיוע והנצחה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2670

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אוק' 25, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

  • פבר' 24, 2011

  • יולי 21, 2011

    בעד,

משוב א- א+