תאריך עדכון אחרון: מאי 4, 2015

?

חוק החולה הנוטה למות תיקון - מוות במרשם רופא

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

זהבה גלאון

זהבה גלאון

חברת כנסת באופוזיציה

מיכל רוזין

מיכל רוזין

חברת כנסת באופוזיציה

תמר זנדברג

תמר זנדברג

חברת כנסת באופוזיציה

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 4, 2015

  • מרץ 18, 2014

  • נוב' 25, 2013

  • אפריל 29, 2013

  • נוב' 22, 2010

  • מאי 16, 2011

קריאה טרומית

ישיבות הוועדה

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

ישיבות הוועדה

אישור הצעת החוק

עמדת הממשלה

משוב //HASADNA PIWIK ANALYTICS