תאריך עדכון אחרון: יאנ' 17, 2011

?

חוק חינוך ממלכתי תיקון מס' 8 אישור להעסקת מנהל בבית ספר על־יסודי

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/362

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • יולי 19, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+