תאריך עדכון אחרון: יולי 20, 2009

?

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) תיקון - מסירת הודעה לנערים עובדים בתוך שבעה ימים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/909

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • מאי 4, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+