תאריך עדכון אחרון: יוני 22, 2015

?

חוק לתיקון פקודת בריאות העם איסור מתן שירותי רפואה פרטית בבתי חולים ממשלתיים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1458

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 4, 2009

  • מרץ 18, 2013

  • יוני 22, 2015

  • יוני 22, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+